Total Mellom alle

Her er kjørerute mellom de banene som er lengst fra hverandre, Hellemyrhallen og Mandalshallen -trykk på kartet over for bli linket rett til google maps (lenger nede finner Du link til hver hall og tabell som viser kjøretidene). 

 

OBS! Nytt i 2019 er at det langs strekningen litt vest for Kristiansand og til avkjøringen fra E39 mot Holum pågår veiarbeid. Vi oppfordrer alle til å kjøre forsiktig og legge inn noen minutter ekstra i planleggingen da det er nedsatt fartsgrense på deler av strekningen og tidvis manuell dirrigering. Her kan Du se hva som foregår i området -og langs eksisterende vei (LINK). 

e39 kristiansandv mandal tilbrosjyre

 

Her er forenklede veibeskrivelse tilpasset der Du befinner deg i Google Maps: 

Veibeskrivelse (Google Maps) fra der Du er til HELLEMYRHALLEN

Veibeskrivelse (Google Maps) fra der Du er til NODELANDSHALLEN

Veibeskrivelse (Google Maps) fra der Du er til TINNTJØNNHALLEN

Veibeskrivelse (Google Maps) fra der Du er til HOLUMHALLEN

Veibeskrivelse (Google Maps) fra der Du er til MANDALSHALLEN

 

 

Her er tabell som viser kjøretiden mellom Hallene:
(Husk å beregne noen ekstra minutter mellom hallene pga. veiarbeid)

Kjøretider